Zoeken sluiten

Zicht op de JP

Bij de JP draagt alles bij aan de kern van ons werk: mensen ondersteunen bij hun leven. Dat betekent maatwerk in de ondersteuning en maatwerk in de ontwikkeling van medewerkers. Daarbij vormen onze cultuur en waarden de basis. Aanspreekbaarheid, eigenaarschap, leervermogen, professionaliteit, transparantie en vertrouwen zijn uitgangspunten in ons handelen, verbinden ons en bepalen wie we zijn.

De JP als radijs

Een passende metafoor voor wie we zijn en hoe we werken, zien we in de radijs. De diepe, witte penwortel staat symbool voor stevigheid. Pas als je diepgeworteld bent, kan je kern zich gezond ontwikkelen. Zichtbaar – ook voor anderen – is het rode, eetbare gedeelte van de plant. Het groene loof is flexibel en beweegt in eigen tempo met de elementen mee. Het steeds in beweging blijven en het toepassen van verkregen inzichten maakt dan ook wezenlijk deel uit van onze cultuur.

Hoe we verantwoorden

Naast onze waarden vormen de vier pijlers – Dienstverlening, Arbeid, Middelen en Dialoog en intern toezicht – een instrument om kwaliteit inzichtelijk te maken. Dat doen we met ‘Zicht op de JP’. Van iedere pijler laten we de cijfers zien (we tellen), we vertellen verhalen waarmee we betekenis geven aan die cijfers en we reflecteren daarop. Kortom, we laten zien wat we doen in woorden, beelden en cijfers.

Sinds 2019 doen we mee aan het experiment ‘vernieuwend verantwoorden’. Daarmee krijgen we de kans om ons op onze eigen wijze te verantwoorden. Eenvoud is daarin voor ons het sleutelwoord. Door steeds te kijken naar wat helpt en naar wat belemmert, houden we het eenvoudig. Ons uiteindelijke doel is om onze manier van werken en leren continu en transparant inzichtelijk te maken voor iedereen. We zien verantwoorden als een doorlopend proces, dat aansluit op onze dagelijkse praktijk en zicht geeft op hoe het bij ons gaat.

We willen onze verantwoording aan betrokkenen een continu proces laten zijn, iets dat aansluit bij onze dagelijkse praktijk en daarmee voortdurend in beweging is. Dat doen we hier op onze eigen website. Bekijk de pagina’s hieronder om ons verhaal te zien.

Onderstaande pdf geeft Zicht op de JP in 2022.

Zicht op de JP 2022