Zoeken sluiten

Kwaliteit van middelen

Onder kwaliteit van middelen verstaan wij alle middelen die ondersteunend zijn aan onze dienstverlening. Hierbij vragen wij ons steeds af hoe de middelen helpend zijn voor zowel cliënten als medewerkers. Zodat wij ons kunnen richten op waar het om gaat: ondersteunen van mensen bij leven.

Bij middelen gaat het om alles wat te maken heeft met onze financiën, woningen, werklocaties en ondersteunende systemen. Vanaf dit jaar maakt ook de jaarrekening deel uit van deze pijler.