Zoeken sluiten

Kwaliteit van arbeid

Kwaliteit van arbeid is hoe medewerkers hun werk ervaren en kunnen vormgeven.
Bij de JP ben je eigenaar van je werk. Wie je bent als mens is direct van invloed op de kwaliteit van je werk: je bent je eigen instrument.

Medewerkers krijgen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is. We maken elkaar deelgenoot van wat we waarnemen en wat we doen. Daarbij delen we dilemma’s om van en met elkaar te leren. We vinden het van groot belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen als mens én als professional.