Zoeken sluiten

Kwaliteit van dienstverlening

Wie is iemand en wat heeft hij of zij nodig? Mensen weten zelf vaak het beste wat ze wel of niet kunnen of willen. Daarmee hebben ze een belangrijk deel van de regie in handen. En dat is de basis van onze ondersteuning. Maatwerk dus. Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Want wat iemand nodig heeft of hoe iemand de ondersteuning ervaart, daar kunnen de meningen over verschillen en dat kan dilemma’s opleveren, waar we met elkaar over in  gesprek gaan. Als het nodig is, betrekken we anderen erbij om zo de kwaliteit van het gesprek en van onze dienstverlening te kunnen blijven waarborgen.