Zoeken sluiten

Kwaliteit van dienstverlening

Kwaliteit van dienstverlening gaat over hoe de mensen die we ondersteunen en hun verwanten de dienstverlening ervaren. Ieder mens is uniek. Wie iemand is en wat hij nodig heeft, vormt daarbij het uitgangspunt. Ondersteunen bij leven is maatwerk.

We vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf keuzes maken. Bij voorkeur werken we in iemands eigen omgeving, zo normaal als mogelijk is. Onze dienstverlening sluit aan bij de individuele ondersteuningsvraag. Mensen kunnen vaak zelf het beste aangeven wat ze wel of niet kunnen of willen. Daarmee hebben ze een belangrijk stuk van de regie in handen. Zo ontstaat volgens ons goede zorg.