Zoeken sluiten

Kwaliteit van dialoog en intern toezicht

Een gesprek is bij de JP een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks werk. Het gaat om ontmoeting en dialoog. De uitwisseling van inzichten die dan ontstaat, is belangrijk. We staan met elkaar in verbinding en hebben het met elkaar over dat wat ertoe doet. Dat is een directe voorwaarde voor ‘zeggenschap’. Binnen de JP vinden we het vanzelfsprekend dat cliënten, verwanten en medewerkers invloed uitoefenen. Dit doen we door met elkaar in gesprek te zijn en blijven.