Zoeken sluiten

Kwaliteit van dialoog en intern toezicht

Het met elkaar de dialoog aangaan, draagt bij aan het voortdurend reflecteren op ons handelen. Het brengt nieuwe betekenissen en leidt tot nieuwe inzichten. Continu in beweging blijven is een wezenlijk onderdeel van onze cultuur.

Het bespreken van inzichten is niet vrijblijvend. Wij vragen ons vervolgens af: wat staat ons dan te doen? Daarmee koppelen we onze waarnemingen en dilemma’s aan de verantwoordelijkheid en de verplichting die wij hebben om dát te doen waar de kwaliteit van dienstverlening en de kwaliteit van onze arbeid beter van worden.