Zoeken sluiten

Wie betaalt de ondersteuning?

Recht op ondersteuning

Alle mensen met een indicatie of beschikking hebben recht op ondersteuning. In de wet staat dat dit wordt betaald door de overheid, dus ook de ondersteuning van de JP.

Iemand van 18 jaar of ouder betaalt soms een deel van de kosten zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. Hoeveel en waarvoor je betaalt, is afhankelijk van leeftijd, woonplek, inkomen en de ondersteuning die je krijgt. Het CAK bepaalt hoeveel je betaalt. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Wat is een indicatie of beschikking?

In een indicatie of beschikking staat beschreven op hoeveel uren en welke ondersteuning iemand recht heeft.

Langdurige zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) en het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, Wlz).

De Wmo-zorg wordt geregeld en betaald door de gemeente. Een beschikking krijg je voor een bepaalde periode.

De Wlz-zorg wordt geregeld en betaald door het zorgkantoor. Een indicatie voor Wlz-zorg is levenslang.

Hoe vraag ik een indicatie of beschikking aan?

Ga naar de website van de gemeente waar je woont of naar de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daar staat meer informatie. Heb je een verwijzer? Hij of zij kan je hierbij helpen.

Ik heb belangstelling. En nu?

We gaan graag met je in gesprek, omdat je dan kunt vertellen wie je bent, wat je wilt en wat je verwacht. En wij kunnen uitleggen wat we voor je kunnen betekenen. Kijk voor de juiste gegevens op de pagina Contact. Zoek in het alfabet de plaats op waar je ondersteuning zoekt. Je kunt bellen met of een e-mail sturen naar de persoon die genoemd wordt.

Wil je meer weten over een locatie? Neem dan contact op met iemand die bij die locatie werkt of met de locatiecoördinator. Op de pagina Locaties vind je alle locaties van de JP en de contactgegevens.