Zoeken sluiten

Hoe werkt de JP?

Zo werkt ondersteuning in de praktijk

De JP heeft geen vaste ‘zorgpakketten’ of protocollen. We bieden ondersteuning op maat. Zodra de ondersteuning kan starten, maken we samen een plan. Hierin staat waar je ondersteuning bij vraagt, wanneer je ondersteuning wilt en hoe de ondersteuning eruitziet.

Het zijn duidelijke afspraken, waar we ons allemaal aan houden. We zijn daarover open en eerlijk naar elkaar toe. We bespreken regelmatig hoe het gaat, of de afspraken nog kloppen en of iedereen tevreden is.

Wanneer start de ondersteuning?

Ons streven is de ondersteuning te starten op het moment dat iemand dat nodig heeft. We kijken daarbij goed naar iemands vraag en wat daarbij past.

Heeft iemand een crisisplek nodig, dan maken we meestal binnen 24 uur een afspraak. Daarna start de crisisopvang. Voor overbruggingsopvang duurt het opstarten van ondersteuning meestal 2 weken tot enkele maanden.

Het kan zijn dat iemand niet op korte termijn terecht kan bij de locatie waar hij interesse in heeft. Of wij kunnen niet de juiste ondersteuning bieden. We kijken samen naar een (tussentijdse) oplossing. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alvast te starten met ondersteuning op de plek waar iemand op dat moment (nog) woont. Ook is het mogelijk dat we verwijzen naar een organisatie die wel verder kan helpen. We gaan daarover graag in gesprek.

Wie geeft de ondersteuning?

De begeleiders van de JP geven de ondersteuning. Zij zijn opgeleid om te ondersteunen op een manier die passend is bij de vraag. Ze helpen bij alle vragen. De begeleiders komen naar de plek waar de ondersteuning plaatsvindt en we hebben digitaal contact. Bij de ondersteuning zijn de gedragskundigen van de JP ook betrokken.

Hoe lang duurt de ondersteuning?

Hoe lang de ondersteuning duurt, ligt aan wat iemand nodig heeft. Voor de één is dat een paar maanden. Voor een ander zijn leven lang.

Hoe worden anderen betrokken bij de ondersteuning?

Familie en vrienden zijn vaak belangrijk voor de mensen die we ondersteunen. Juist om die reden is de rol van verwanten bij de ondersteuning van groot belang. We betrekken anderen er daarom graag bij als dat gewenst is. We bespreken met elkaar of we in de ondersteuning kunnen aansluiten bij wat er al is, zoals contacten en activiteiten met familie, vrienden, buren en andere zorgprofessionals. Of is het juist nodig om verder te kijken en af te stemmen met andere partijen? Samen wisselen we ervaringen uit, bespreken we ieders rol in de ondersteuning, maken we afspraken en houden we contact over hoe het gaat. Daarin zijn we open en eerlijk naar elkaar toe.

Ik heb belangstelling. En nu?

We gaan graag met je in gesprek, omdat je dan kunt vertellen wie je bent, wat je wilt en wat je verwacht. En wij kunnen uitleggen wat we voor je kunnen betekenen. Kijk voor de juiste gegevens op de pagina Contact. Zoek in het alfabet de plaats op waar je ondersteuning zoekt. Je kunt bellen met of een e-mail sturen naar de persoon die genoemd wordt.

Wil je meer weten over een locatie? Neem dan contact op met iemand die bij die locatie werkt of met de locatiecoördinator. Op de pagina Locaties vind je alle locaties van de JP en de contactgegevens.