Zoeken sluiten

Kortverblijfhuis Apeldoorn

Apeldoorn

De JP heeft zes kortverblijfhuizen, in Apeldoorn, Enschede, Tiel, Uddel, Ureterp en Zwolle. In een kortverblijfhuis (kvt) bieden we tijdelijke woonplekken. Soms is zo’n plek direct nodig, bijvoorbeeld in een crisissituatie. Soms is er door omstandigheden een periode te overbruggen tot iemand ergens anders definitief kan wonen. In deze gevallen kunnen mensen gebruik maken van een kvt. We bieden daar (24 uur per dag) ondersteuning afhankelijk van de individuele ondersteuningsvragen.

De ondersteuning die een kvt biedt, kan voor een paar weken zijn of voor een paar maanden. De maximale periode is een jaar. Een paar weken kunnen bijvoorbeeld helpend zijn om vanuit een moeilijke situatie tot rust te komen en daarna weer verder te kunnen. Een paar maanden tot een jaar kan nodig zijn om bijvoorbeeld te zoeken naar een passende vaste woon- of behandelplek. Begeleiders bieden in die tijd op basis van een ondersteuningsplan ondersteuning bij het dagelijks leven en dagbesteding. Als het nodig is, denken ze met de aanmelder mee bij het vinden van een vaste plek. De aanmelder blijft tijdens het verblijf in een kvt van de JP betrokken.

Het kortverblijfhuis in Apeldoorn is een dynamische plek waar mensen wonen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende begeleidingsbehoeften.

Een impressie

De juiste locatie niet gevonden?

Bekijk alle locaties