Zoeken sluiten

Meerveld

Uddel

De JP heeft zes kortverblijfhuizen, in Apeldoorn, Enschede, Tiel, Uddel, Ureterp en Zwolle. In een kortverblijfhuis (kvt) bieden we tijdelijke woonplekken. Soms is zo’n plek direct nodig, bijvoorbeeld in een urgente situatie. Soms is er door omstandigheden een periode te overbruggen tot iemand ergens anders definitief kan wonen. In zulke gevallen kunnen mensen in een kvt terecht. We bieden (24 uur per dag) ondersteuning en ook werk en activiteiten.

De ondersteuning die een kvt biedt, kan voor een paar weken zijn of voor een paar maanden. De maximale periode is een jaar. Een paar weken kunnen bijvoorbeeld helpend zijn om vanuit een moeilijke situatie tot rust te komen en daarna weer verder te kunnen. Een paar maanden tot een jaar kan nodig zijn om bijvoorbeeld te zoeken naar een passende vaste woon- of behandelplek. Begeleiders bieden in die tijd op basis van een ondersteuningsplan ondersteuning bij het dagelijks leven. Als het nodig is, denken ze met de aanmelder mee bij het vinden van een vaste plek. De aanmelder blijft tijdens het verblijf in een kvt van de JP betrokken.

Op het Meerveld in Uddel zijn 28 appartementen en ondersteunen wij mensen met diverse ondersteuningsvragen, voortkomend uit levensgeschiedenis, sociale en verstandelijke ontwikkeling, psychiatrische- en verslavingsproblematiek. We bieden veiligheid door duidelijk en voorspelbaar te zijn. Met elkaar, en ook met verwanten, kijken we hoe we iemand kunnen ondersteunen bij onder meer het zinvol invullen van de dag, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en het aanleren van vaardigheden.

Een impressie

De juiste locatie niet gevonden?

Bekijk alle locaties