Zoeken sluiten

"We zijn heel bezorgd geweest"

Speel de video

Hans is de broer van Rinie. Een paar jaar geleden verhuisde Rinie van een woongroep naar zijn appartement in Tiel.

Veel privacy

‘Rinie woonde jarenlang in een woongroep. Het huis was echter verouderd. Ook wilde de JP mensen de mogelijkheid bieden zelfstandiger te wonen. Mijn broer woont nu heel comfortabel in zijn appartement. Rinie is graag op zichzelf, kijkt vaak televisie en houdt van een plaatje draaien. Hij heeft nu privacy, alles is voor hemzelf.’

‘Rinie kan nu zelfstandiger zijn eigen leven leiden. Maar we waren wel bezorgd over de veranderingen. Wordt hij niet eenzaam? Hij belde mij en mijn broers in het begin soms wel 4 keer op een avond op. Dat deed hij eerder nooit.’

Ik zie in zijn gedrag dat mijn
broer veel rustiger is geworden

Bezorgdheid

Rinie werd ook ouder en bleek beginnende dementie te hebben. ‘Op een avond werd ik opgebeld door de begeleiders. Rinie stond ’s avonds klaar om naar zijn werk te gaan. Hij wist niet meer hoe laat het was. Toen ben ik direct naar hem toe gegaan. Ik ben bij hem blijven slapen en wist dat we iets moesten doen om hem te helpen.’

Goede beslissing genomen

Rinie heeft sindsdien 24 uur per dag begeleiding. ‘Onze bezorgdheid is daardoor afgenomen. Ik zie in zijn gedrag dat hij rustiger is geworden. Dat is voor mij de bevestiging dat we de goede beslissing hebben genomen.’

‘De begeleiders helpen hem met aankleden, koken en andere alledaagse dingen. Ze houden zijn afspraken bij in zijn agenda. Dat geeft hem structuur en rust. Hoe meer structuur hij heeft, hoe meer hij van het leven kan genieten.’

Samen op vakantie

‘We vinden het belangrijk dat hij leuke dingen kan blijven doen. Zo ging hij elk jaar onder begeleiding op vakantie, maar vanwege zijn dementie deden we hem daar geen plezier meer mee. Omdat familie erg vertrouwd voor hem voelt, heb ik hem samen met mijn broer en onze vrouwen meegenomen op vakantie. Dat vond hij prachtig. En dan genieten wij ook enorm.’