Zoeken sluiten

Zuidvliet

Leeuwarden

Locatie Zuidvliet is een locatie waar clienten in de wijk worden ondersteund. Deze ondersteuning kan op vele verschillende leefgebieden zijn, werk, wonen, sociale contacten, administratie etc. Dit zijn veelal clienten met een WLZ of een WMO indicatie.

Er wordt ook veel ondersteund in gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, via een jeugdindicatie. Deze begeleiding is soms gericht op opvoedingsondersteuning, soms specifiek gericht op het kind, soms is er sprake van psycho educatie. De aanvragen voor deze vormen van begeleiding worden gedaan door de gemeente, maar zeker ook gecertificeerde instellingen met voogden.

Ook wordt er begeleiding geboden tijdens omgangsmomenten tussen kinderen en hun ouders.

Momenteel is deze locatie nog gevestigd aan het Zuidvliet in Leeuwarden, vanaf januari 2024 is de locatie gevestigd aan de Harlingertrekweg in Leeuwarden.

Een impressie

De juiste locatie niet gevonden?

Bekijk alle locaties