Zoeken sluiten

Meiboomstraat

Deventer

Op deze locatie ondersteunen we kinderen, jongeren en jongvolwassenen, daar waar het nodig is.

De meeste kinderen gaan overdag naar het speciaal onderwijs. Daarna komen zij naar de Meiboomstraat tot 18:00 uur. Sommige kinderen blijven slapen en gaan de volgende ochtend vanuit de Meiboomstraat weer naar school.

Op dit moment bieden we van maandag tot en met vrijdag naschoolse begeleiding (“BSO”) en op woensdag tot zondag kunnen kinderen logeren. We evalueren steeds om te volgen of dit passend is bij de vraag van de ouders en kinderen. Sommige kinderen komen alleen een middag, andere kinderen logeren bijvoorbeeld in het weekend. Of een combinatie hiervan. Samen kijken we wat voor het kind en ouders/verwanten nodig is.

De middagen zien er qua structuur redelijk hetzelfde uit, maar de invulling bepalen de kinderen zelf. Wij kunnen hen daarbij ondersteunen. We knutselen, spelen, lezen, koken, eten etc. Ook maken we gebruik van de tuin of speeltuinen in de buurt. We oefenen met samen spelen of omgaan met frustraties. De kinderen helpen een handje mee bij de kleine huishoudelijke klusjes.

Er zijn op de Meiboomstraat 4 verschillende activiteitenruimtes (‘woonkamers’) met een eigen begeleider. Zo houden we de groepen klein en overzichtelijk.
Daarnaast zijn er 10 slaapkamers. Ook is er een badkamer, kantoor en een slaapkamer voor de begeleiders. Op dit moment logeren er kinderen van woensdag tot zondag, dus dan blijft er altijd een begeleider slapen. Op de andere dagen is begeleiding alleen overdags aanwezig. Op studie- en vakantiedagen kan er dagopvang geboden worden.

Bij de JP werken wij vraaggericht. We zien soms dat het fijn is als een kind een middag bij ons komt en er daarnaast ondersteuning in de thuissituatie gewenst is. Ook hierin kijken we samen wat er nodig is.

Een impressie

De juiste locatie niet gevonden?

Bekijk alle locaties