Zoeken sluiten

"Mogen zeggen wat op je hart ligt"

Speel de video

Marga is consulent bij MEE IJsseloevers. Als cliëntondersteuner krijgt ze te maken met verschillende vragen. ‘Toch benader ik elke situatie vanuit dezelfde gedachte.’

Meedoen in de samenleving

‘Iedereen verdient de hulp die hij of zij nodig heeft. Ik vind dat ieder mens mee moet kunnen doen in de samenleving. Ook als dat niet vanzelfsprekend is, of als iemand in de problemen zit. Want iedereen heeft zijn eigen competenties en krachten.’

In haar rol als consulent Wet Langdurige Zorg (WLZ) en coördinator hersenletsel krijgt Marga te maken met heel uiteenlopende vragen. ‘Toch benader ik elke situatie vanuit dezelfde gedachte. Als het aan goede hulp schort, staan kwetsbare groepen buiten de samenleving. Dat mag niet gebeuren. Daarom sta ik iedere ochtend op om te doen wat ik doe.’

 

Over grenzen heen kijken

Als onafhankelijk cliëntondersteuner heeft Marga veel te maken met de kortverblijfhuizen van de JP. ‘Het mooie is dat we samen in staat zijn om de behoeften van één persoon centraal te stellen. We werken niet voor dezelfde organisatie, maar kunnen toch goed samenwerken. We kijken over grenzen heen, want alleen zo kun je iets voor iemand betekenen.’

‘We zochten bijvoorbeeld een oplossing voor een jonge vrouw die net een kindje had gekregen. Ze moest weg uit haar eigen omgeving om een veilig leven te kunnen leiden. De begeleiders van de JP hebben haar hierin ondersteund. Na een jaar in een kortverblijfhuis ging ze naar haar nieuwe woonplek. Ze had echt een groei doorgemaakt en kon zelf haar leven weer oppakken. Daar word ik blij van.’

Ze had echt een groei doorgemaakt

Samenwerking

In de samenwerking vindt Marga het belangrijk dat ze haar positie en rol als onafhankelijk cliëntondersteuner kan bewaren. ‘Je moet kunnen zeggen wat op je hart ligt, in het belang van de cliënt. Zo kun je samen goede ondersteuning blijven bieden.’

‘Ik weet dat elk gesprek mogelijk is. En als je ergens anders over denkt, ga je weer terug naar de basis. Waar draait het om en wat willen we bereiken? Hoewel ik vanuit mijn onafhankelijke positie geen voorkeur heb voor zorgaanbieders, sluiten de visie en werkwijze van de JP aan bij die van MEE. Dat is iets waar we trots op mogen zijn.’