Zoeken sluiten

Vuurwants

Hengelo

Aan de locatie Vuurwants in Hengelo bieden wij deeltijdondersteuning. Hierbij kun je denken aan dagopvang, logeren en trainen.

Er zijn 2 woningen met beide 5 slaapkamers. Per woning ondersteunen we maximaal 7 mensen.

Er is een gezamenlijke ruimte waar mensen elkaar naar behoefte kunnen ontmoeten om samen te eten, een kop koffie te drinken, een spelletje te doen of een praatje te maken.

Iedereen heeft andere ondersteuningsvragen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij het aangaan van sociale contacten, ontspanning of bij het voorbereiden van eventueel begeleid wonen.
We vinden het belangrijk dat iedereen zich zo prettig mogelijk voelt. Samen maken we afspraken over hoe en wanneer we ondersteuning bieden.

De juiste locatie niet gevonden?

Bekijk alle locaties