Zoeken sluiten

"Aanvoelen wat echt nodig is"

Speel de video

Babette is begeleider in Den Nul. Ze ondersteunt de medewerkers bij de dagactiviteiten en is blij met de collegiale sfeer binnen de JP.

Met de handen op de rug

Babette begeleidt de medewerkers bij hun werkzaamheden in de keuken en bediening van de brasserie. ‘De ondersteuning is heel divers. Soms zit hem dat puur in nabijheid bieden en samen werkzaamheden oppakken. Als het druk is, helpen we ze focussen of kijken we mee bij de kassa. Het liefst zoveel mogelijk met de handen op de rug.’

‘Aansluiten, dat is wat er voor mij toe doet. Aansluiten bij wat iemand kan en die capaciteiten samen verder uitbreiden. En ook gevoelsmatig aansluiten. Het is zo belangrijk dat ze de ruimte voelen om zichzelf te mogen zijn. Dat ze hun verhaal bij je kwijt kunnen en dat ze zich gehoord én gewaardeerd voelen. Als dat er is, dan is er een mooie basis.’

 

Observeren en aanvoelen

‘Ik probeer zoveel mogelijk te observeren en aan te voelen wat iemand nodig heeft. Hoe komt iemand binnen ’s ochtends? Daar kun je al veel aan aflezen. En daar speel je dan op in. Bieden wat iemand nodig heeft, is aanvoelen wat nodig is. Want soms vinden ze het zelf lastig om aan te geven wat er is, of waar ze hulp bij nodig hebben.’

Babette vindt het mooi om te zien dat de medewerkers stappen vooruit maken. ‘Sommigen waren in het begin bijvoorbeeld wat onzeker. Als ze de bevestiging krijgen dat ze het goed doen, staan ze sterker in hun schoenen. En kunnen ze beter voor zichzelf opkomen. Bovendien helpen ze mij ook in mijn ontwikkeling. Om bijvoorbeeld even een stapje terug te doen en ze zelf te laten ontdekken.’

Het liefst ondersteunen we zoveel
mogelijk met de handen op de rug

Gevoelsmens

Babette is erg meegaand. En beschrijft zichzelf als een gevoelsmens. Sommige situaties raken haar. ‘Laatst zat iemand in een moeilijke periode, maar ze stond ’s ochtends gewoon klaar om te werken. Ik vond dat zo bijzonder. Het is mooi dat ze bij ons die veiligheid voelt en op zo’n moment ook opzoekt. Dat doet wel wat met je.’

‘Het kan helpend zijn als je emotioneel betrokken bent, maar het kan ook een valkuil zijn. Want in hoeverre ga je mee in de emotie? Samenwerken met mijn collega’s is daarin heel belangrijk. Ik vraag ze regelmatig om feedback om die grens beter te bewaken. Zo kun je goed gebruikmaken van elkaars capaciteiten.’