Zoeken sluiten

Over de JP

We merken dat onze werkwijze de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat en ook zichtbaar is voor anderen. Toch zijn onze uitgangspunten niet anders dan in 1998, toen de JP een zelfstandige stichting werd. Het steeds in beweging blijven en het toepassen van verkregen inzichten, maakt wezenlijk deel uit van onze cultuur.

Cultuur en waarden vormen de kern van de JP. Ze bepalen wie we zijn en hoe we ons gedragen, hoe we samenwerken en wat daarin nodig is.

Doe gewoon en gewoon doen

We bieden de ondersteuning die nodig is om idealen, dromen en wensen – waar haalbaar – te vervullen. Dat doen we door mensen echt te zien. En door oprechte belangstelling en interesse te tonen. Wie ben je? Wat heb je nodig? En wat staat ons te doen?

Samen kijken we welke ondersteuning nodig is. Dat doen we vanuit het uitgangspunt ‘doe gewoon en gewoon doen’. Onze medewerkers krijgen dan ook alle verantwoordelijkheid om de ondersteuning naar eigen inzicht in te richten.

Vertrouwen

Voor deze werkwijze is vertrouwen nodig. Daarom zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. We luisteren naar vragen, vangen signalen op en bewegen mee met iedere situatie. Zo kan iemand echt groeien. En z’n leven leven, zoals hij dat wil.

We volgen zoveel mogelijk onze eigen weg als het gaat om regels en protocollen. Liever gebruiken we gewoon ons gezonde verstand en denken we logisch na. Hoe zouden we het thuis oplossen?

Wat we vandaag nog niet in huis hebben,
kan morgen heel gewoon zijn

Doen wat nodig is

Doeners zijn we al sinds de oprichting. We werken niet vanuit een aanbod, wel vanuit de vraag. We spelen zo accuraat en snel mogelijk in op wat iemand nodig heeft. Zelfs als daar oplossingen voor nodig zijn, die nog niet eerder zijn ingezet.

Dat maakt dat we kunnen werken volgens het principe ‘wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn.’

Verantwoording

Ieder jaar leggen we verantwoording af. Dat doen we niet alleen in jaarcijfers. Wij hechten meer waarde aan de beoordeling van cliënten, verwanten en medewerkers.

Want als zij tevreden zijn, is zorg in onze ogen rechtmatig. Die gedachte koesteren we. En delen we graag met de wereld.

 

De JP kent stichting Vrienden van de JP van den Bent stichting