De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Wat voor de één heel gewoon is, is dat voor de ander niet. En andersom net zo. We helpen mensen hun leven te leven zoals zij dat willen. We bieden de ondersteuning die nodig is om idealen, dromen en wensen – waar haalbaar – te vervullen.

Doe gewoon en gewoon doen

Dat doen we door mensen echt te zien. En door oprechte belangstelling en interesse te tonen. Wie ben je? Wat heb je nodig? En wat staat ons te doen?

Samen kijken we welke ondersteuning nodig is. Dat doen we vanuit het uitgangspunt ‘doe gewoon en gewoon doen’. Onze medewerkers krijgen dan ook alle verantwoordelijkheid om de ondersteuning naar eigen inzicht in te richten.

Vertrouwen

Voor deze werkwijze is vertrouwen nodig. Daarom zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. We luisteren naar vragen, vangen signalen op en bewegen mee met iedere situatie. Zo kan iemand echt groeien. En z’n leven leven, zoals hij dat wil.

We volgen zoveel mogelijk onze eigen weg als het gaat om regels en protocollen. Liever gebruiken we gewoon ons gezonde verstand en denken we logisch na. Hoe zouden we het thuis oplossen?

Wat we vandaag nog niet in huis hebben,
kan morgen heel gewoon zijn

Doen wat nodig is

Doeners zijn we al sinds de oprichting. We werken niet vanuit een aanbod, wel vanuit de vraag. We spelen zo accuraat en snel mogelijk in op wat iemand nodig heeft. Zelfs als daar oplossingen voor nodig zijn, die nog niet eerder zijn ingezet.

Dat maakt dat we kunnen werken volgens het principe ‘wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn.’

Verantwoording

Ieder jaar leggen we verantwoording af. Dat doen we niet alleen in jaarcijfers. Wij hechten meer waarde aan de beoordeling van cliënten, verwanten en medewerkers.

Want als zij tevreden zijn, is zorg in onze ogen rechtmatig. Die gedachte koesteren we. En delen we graag met de wereld.

 

De JP kent stichting Vrienden van de JP van den Bent stichting

Terug naar boven Privacy