Nolan, locatiecoördinator bij de JP

Ik beweeg mee met dat wat mensen, medewerkers én cliënten, nodig hebben: soms is mijn rol coachend, soms meer coördinerend, afhankelijk van de situatie. Transparantie is daarbij een sleutelwoord. Voor mij betekent het open en eerlijk zijn, elkaar meenemen, informatie delen, maar je ook kwetsbaar op durven stellen. Je hoeft geen geheim te maken van dingen die je moeilijk vindt, betrek anderen daar juist bij! Ik heb sterke punten, maar er zijn ook verbeteringen mogelijk. Dat laten zien en met collega’s bespreken is voor mij transparantie.

Transparantie betekent voor mij open en eerlijk zijn.

Een tijdje geleden speelde er iets waar ik erg mee zat, maar op de één of andere manier hield ik het bij mezelf. De problemen die ik zag, werden in mijn hoofd steeds groter. Ik kwam er niet meer uit. Toen vroeg ik een collega met me mee te denken. Door woorden te geven aan mijn gedachten en me kwetsbaar op te stellen, werd de situatie voor mezelf helderder. Verbloem dingen die je lastig vindt dus niet, maar benoem ze.

Doen wat nodig is

Binnen de JP kijken we niet naar het domein van waaruit de ondersteuning aan mensen gefinancierd wordt, want we doen dat wat nodig is. We zien dat het aantal mensen dat ondersteuning krijgt vanuit de WLZ en PGB relatief gezien afneemt en dat het aandeel van de overige domeinen toeneemt, zeker bij de jeugdwet en GGZC.
3789

Totaal cliënten JP 2017

3708

Totaal cliënten JP 2016

Financieringsbronnen in % 2017 2016
Forensisch 2 2
Jeugdwet 7 6
GGZC 5 4
PGB 10 11
WLZ 69 70
WMO 7 7

Het aantal mensen dat ondersteuning krijgt van de JP is in 2017 bescheiden gegroeid ten opzichte van 2016. De toename is kleiner dan de jaren ervoor.

Raad van toezicht in dialoog

Net als de meeste zorginstellingen heeft de JP een raad van toezicht met een aantal formele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In de afgelopen jaren is de rol van de raad van toezicht ingrijpend veranderd: van controlerend naar het voeren van dialoog over dilemma’s, waarnemingen en spanningen. Op die manier sluit de werkwijze van de raad van toezicht aan op de organisatiecultuur. De leden van de raad van toezicht bezoeken regelmatig locaties om het werk in de dagelijkse praktijk te ervaren. Daarbij gaat de raad van toezicht uit van gelijkwaardigheid, ondanks – of juist dankzij – de hiërarchische verschillen. Dat aspect komt ook tot uiting in een roulerend technisch voorzitterschap binnen de raad van toezicht.

Bekijk de andere waarden