Jildou, begeleider bij de JP

Als begeleider ondersteun je mensen meestal voor een langere periode. Je bouwt dan een band op. Het gebeurt weleens dat je eigen normen en waarden niet overeenkomen met die van de mensen die je ondersteunt. Voor mij betekent professionaliteit dat je je eigen normen en waarden kunt parkeren, zodat je mensen open tegemoet kunt treden.

Zo was ik een tijd betrokken bij een gezin waar de jonge kinderen duidelijk geen goede verzorging kregen en in mijn bijzijn werden uitgescholden. Er waren ook signalen dat er soms klappen vielen. Toen ik voor het eerst bij dat gezin kwam, vond ik dat niet normaal, maar in de loop van de tijd wende ik er op een bepaalde manier aan.

Voor mij betekent professionaliteit dat je je eigen waarden en normen kunt parkeren.

Professionaliteit betekent voor mij dat je je ervaringen met collega’s deelt, ook je ‘onderbuikgevoel’. Dat deed ik in deze situatie. Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat we onze grenzen verlegden en dat we actie moesten ondernemen. Om te bepalen of ons gevoel dat de situatie niet oké was ook klopte, zijn we in gesprek gegaan met een consulent van de gemeente. Daarna kwam ook de Raad voor de Kinderbescherming in beeld.

Tenslotte is professionaliteit voor mij dat je, naast het inschakelen van de juiste instanties, de moed hebt om de betrokkenen te informeren over de stappen die je zet. Dat je je uitspreekt over je professionele grenzen, ook al voel je je met hen verbonden.

Kwaliteit van arbeid

In 2017 zijn doorlopend medewerkeronderzoeken uitgezet. Deze zijn gekoppeld aan de jaargesprekken.
8,0

Tevredenheid van de medewerkers in 2017

8,1

Tevredenheid van de medewerkers in 2016

Medewerkersonderzoek 2017 2016
Bevlogenheid 7,8 8,0
Betrokkenheid 8,6 8,8
Werkgeverschap 7,9 8,0

Het blijkt dat medewerkers het jaarlijks uitzetten van de ervaringsonderzoeken als veel en vaak ervaren. Daarom zetten we vanaf 2018 één keer per twee jaar de ervaringsonderzoeken uit.

Leren begrenzen

Bij de JP werken we vraaggericht. Dat betekent dat we in dialoog op zoek gaan naar de individuele behoefte van de ander en hier in de ondersteuning antwoord op geven. Dat betekent niet dat je daarin geen grenzen aan mag geven. Het blijkt dat we in sommige situaties over onze grenzen heengaan, omdat het stellen van duidelijke grenzen niet altijd eenvoudig is.

Cliënten hebben zoveel mogelijk eigen regie. Het is daarbij onze taak om duidelijkheid te geven over wat we wel en niet kunnen bieden. Daarnaast is begrenzen ook duidelijk zijn over wat we wel en niet accepteren in het gedrag van medewerkers, cliënten, verwanten, verwijzers, gemeenten, etc. Het is ook daarom nodig dat we onze dilemma’s met elkaar delen. Verder vraagt het van ons dat we onszelf actief afvragen hoe duidelijk wij zijn over waarom we begrenzen.

Bekijk de andere waarden