Gerda, lid raad van toezicht van de JP

Sinds een paar jaar ben ik lid van de raad van toezicht. Bij de waarde ‘aanspreekbaarheid’ komen woorden als ‘vertrouwen’ en ‘dialoog’ in me op en die kom ik hier ook daadwerkelijk tegen. Regelmatig bezoeken we locaties om te ervaren hoe het werk er écht aan toegaat. Tijdens die bezoeken ervaar ik hoe belangrijk het is om eerlijk en oprecht met elkaar in gesprek te zijn en te blijven, van elkaar te leren en elkaar te durven aanspreken.

Het is belangrijk om eerlijk en oprecht met elkaar in gesprek te zijn, van elkaar te leren en elkaar te durven aanspreken.

Op één van de locaties van de JP is vorig jaar iets tragisch gebeurd, een hele heftige gebeurtenis voor alle betrokkenen. Er waren veel emoties, toch ondersteunden cliënten, verwanten én medewerkers elkaar. Dat was indrukwekkend om te zien, echt een schoolvoorbeeld van hoe je met elkaar omgaat. Natuurlijk was het ook wel eens moeilijk en dan moest er af en toe een stapje terug gezet worden, bijvoorbeeld omdat er te veel emotie was. Het valt niet mee om dat te zeggen … Dat je het juist wél uit kunt spreken en dat iemand zich dan gesteund voelt en niet gekwetst, die aanspreekbaarheid, dat is hoe het moet zijn. Echt met elkaar in gesprek zijn dus, zonder angst over wat de ander daarvan vindt.

De mens voorop

De JP ondersteunt mensen bij hun leven. De mens en zijn verhaal vormen het uitgangspunt, al het andere volgt daaruit. Dit betekent maatwerk in de ondersteuning.
74%

Personeelskostenratio

6%

Indirecte cliëntondersteuning

Belangrijkste kosten in € (mln.) 2017 2016
Personeelskosten 92,2 89,7
Kosten van woon/werk locaties 16,2 15,3
Overige kosten, w.o. ICT 11,6 10,4

Een logisch gevolg is dat het grootste deel van onze kosten naar medewerkers gaat. De personeelskosten krijgen meer betekenis als je ze afzet tegen de hoeveelheid ondersteuning die met deze formatie wordt gegeven. Een in de sector veel gebruikte indicator is de personeelskostenratio (personeelskosten/opbrengsten). Binnen de JP is dit 74%. Dat betekent dat veel medewerkers ingezet worden op de directe cliëntondersteuning. Slechts 6% van de personeelskosten betreft personeel dat niet direct ondersteuning geeft aan cliënten.

Praten over preventie

Het ziekteverlofpercentage bij de JP steeg van 4,44% in 2016 naar 4,78% in 2017. Die stijging is in lijn met de landelijke trend. Echter, vanaf eind 2016 is de stijging bij de JP groter dan landelijk. Het percentage ligt onder het branchegemiddelde, maar is hoger dan de beste 25% van de branche.

We zien dat er nog onvoldoende aandacht is voor het voorkomen van ziekteverlof in plaats van er enkel op te reageren. We spreken nog weinig over inzetbaarheid, de risico’s rondom leefstijl en de balans tussen werk en privé. Vanaf de tweede helft van 2017 zijn we hierover, aan de hand van een praatinstrument, met elkaar in gesprek gegaan.

Bekijk de andere waarden